Welkom bij de oudervereniging

Welkom op de website van de Oudervereniging van het Sophianum te Gulpen. Een site voor ouders en door ouders. Via deze site biedt de oudervereniging informatie aan, bekeken vanuit het perspectief van óns, als ouder. Daarnaast kunt u uw inbreng leveren en invloed hebben op de gang van zaken aan het Sophianum.

Thema-avond 2020: Wat je zelf kunt, moet je zelf doen!

Tijdens de ouderavond op 9 maart staan manieren hoe je je tiener kunt helpen op de weg naar zelfstandigheid centraal. Ingeborg Dijkstra (pedagoog en moeder van drie jong-volwassen kinderen) verzorgt deze interactieve avond, waarbij het belang van de juiste mindset – bij zowel ouders als tieners – duidelijk gemaakt wordt. Aan de hand van stellingen, onderzoeken en opgedane ervaringen, gaan we gezamenlijk aan de slag met zowel theoretische kaders als hele praktische tips. Als je als ouder samen met je kind en andere ouders wilt nadenken over de ontwikkeling van tieners, is deze avond een aanrader!

 

9 maart 2020: 19.30 – 22.00 uur

Wilt u deelnemen ?

Deelnemen kan op een meer of minder intensieve wijze.

Hulpouder

Indien u zich beschikbaar wilt stellen om een enkele keer een handje te helpen bij een activiteit, is dit de aangewezen vorm.

Nadat U kenbaar heeft gemaakt incidenteel te willen helpen, wordt u per activiteit per mail benadert of u wilt helpen. Wij vinden het prettig indien u dan reageert, ook al moet u zich afmelden. Hiervoor hebben wij alle begrip.

bestuur

En natuurlijk moet het een en ander geregeld en georganiseerd worden. Als bestuurslid van de oudervereniging levert u daar een bijdrage aan.

Het bestuur houdt in de gaten dat niet alle last op steeds dezelfde schouders rust. Daarmee blijft een functie als bestuurslid een goede vrijetijdsbesteding!

individueel

Geef uw mening, vraag of opmerking aan ons door via telefoon, e-mail of op de jaarvergadering.

Ook op de thema-avonden en open dagen zijn er bestuursleden aanwezig om uw te woord te staan.