Beste brugklasouders,
wij als oudervereniging heten u en uw kind(eren) welkom op het Sophianum. Op de informatieavonden voor de ouders zijn wij ook aanwezig. Wij stellen ons hier voor middels een korte presentatie.

Daarnaast is er de gelegenheid om middels een formulier aan te geven of u interresse heeft in zitting in het bestuur of wil meehelpen als hulpouder. Bij meerdere activiteiten heeft de school hulpouders nodig. De school doet dan een beroep op de oudervereniging. Voor iedere activiteit krijgt u van ons een mail, waarop u kunt reageren of u kunt.

Doordat er ieder jaar bestuursleden stoppen doordat zij geen kinderen meer op school hebben, is het belangrijk dat de continuiteit gewaarborgd wordt. Wij volgen de directie van de school krititsch en worden door de directie ook om onze standpunten verzocht. De samenwerking verloopt heel opbouwend en prettig, oa. via een aantal gemeenschappelijke vergaderingen per jaar.

Meer informatie over de informatieavonden op 7 en 8 september a.s. vind u op de site van het Sophianum:
http://www.sophianum.nl/algemeen/sophianum/informatie/introductie/

De oudervereniging